BAPTISTEN
Gemeente

Het Baken
kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN

tekst voor vandaag :


hartelijk welkom

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
zie bij "kerkdiensten"

In de vakante periode zijn er verschillende predikanten die bij ons voorgaan.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche)
poster
Je bent van harte welkom
Na afloop van de ochtenddienst word je een kopje koffie of thee aangeboden
De gastvrouw, herkenbaar aan hun badge, wil je graag meer informatie over "het Baken" geven.