BAPTISTEN
    Gemeente

    Het Baken


kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN
hartelijk welkom in 'Het Baken'
Overdenking voor vandaag:
zaterdag 21 september 2019  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Exodus 12 vers 21 - 28

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.
(Romeinen 5 vers 1)

Het is een bekend verhaal. Napoleon reed op zijn paard langs zijn troepen. Zijn rijdier schrok en sloeg op hol. Een soldaat sprong naar voren, greep de teugels en bracht het dier tot bedaren. 'Hartelijk dank, kapitein', zei de kleine keizer. Met dit enkele woord bevorderde hij de gewone soldaat tot kapitein. 'Van welk regiment, Sire?', was zijn vraag. 'Van mijn garde', zei Napoleon en reed weg. Onmiddellijk voegde de nieuwe kapitein zich bij de andere stafofficieren. Toen hem werd gevraagd wat hij daar kwam doen, zei hij enkel: 'De keizer heeft het gezegd!' Dat was geloof. Geloven wij God? Hij heeft gezegd dat Hij ons de zonden zal vergeven, als we die voor Hem belijden. Geloven we dan ook dat Hij dat zal doen? Waarom zouden we eraan twijfelen? Heeft God ooit Zijn Woord gebroken? Is het al één keer gebeurd dat Hij niet deed wat Hij zei? Onmogelijk! We mogen Hem bij Zijn woord nemen.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
zie bij "kerkdiensten"

Op de 1e en 3e zondag van de maand gaat onze eigen predikant ds. M. Nijhoff in onze diensten voor.
De overige zondagen zullen verschillende predikanten bij ons voorgaan.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche)
Je bent van harte welkom
Na afloop van de ochtenddienst word je een kopje koffie of thee aangeboden
De gastvrouw, herkenbaar aan hun badge, wil je graag meer informatie over "het Baken" geven.