BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN

hartelijk welkom in 'Het Baken'
Overdenking voor vandaag:
vrijdag 18 september 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Mattheüs 21 vers 28 - 32

Jezus Christus, Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.
(1 Petrus 3 vers 22)

De Heere Jezus is naar de hemel opgevaren en heeft de plaats van de verheerlijking aan Gods rechterhand ingenomen. Dat is van het allergrootste belang. Hij is als de grote Overwinnaar over satan, zonde, wereld en dood teruggekeerd naar de hemel. Christus is daar het Hoofd van een nieuwe, hemelse familie. De aarde heeft Hem veracht, verworpen en gedood; de hemel heeft Hem met gejuich opgenomen. Hij wordt daar omringd met lofprijzing en roem. De mens heeft Hem bespot, geslagen en aan het vloekhout gehangen; God heeft Hem uit de dood teruggebracht en Hem aan Zijn rechterhand gezet, met heerlijkheid en eer gekroond. Nu is ook 'ons burgerschap in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen' (Filippi 3 vers 20 en 21).

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
(KERKDIENSTEN ZIJN PER SEPTEMBER WEER TE BEZOEKEN :
ZIE NIEUWS & INFO)
zie bij "kerkdiensten"

Op de 1e en 3e zondag van de maand gaat onze eigen predikant ds. M. Nijhoff in onze diensten voor.
De overige zondagen zullen verschillende predikanten bij ons voorgaan.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche)
Je bent van harte welkom
Na afloop van de ochtenddienst word je een kopje koffie of thee aangeboden
De gastvrouw, herkenbaar aan hun badge, wil je graag meer informatie over "het Baken" geven.

Een goedkope en prima provider!