BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom in 'Het Baken'
JAARTHEMA 2021-2022: VERTROUWEN
Jesaja 12:2 "Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest."
vrijdag 30 juli 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: 2 Timotheüs 4 vers 1 - 8

Tot U, Heere, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik.
( Psalm 25 vers 1 en 2)

Sinds 1782 was op het grootzegel van de Verenigde Staten het motto e pluribus unum ('Uit velen één') te vinden. Op 30 juli 1956 werd In God We Trust ('Wij vertrouwen op God') aangenomen als het officiële motto. Die spreuk stond sinds 1864 al op Amerikaanse munten, vanaf 1957 ook op het papiergeld. Een jonge vrouw zat voor me. Het opschrift op haar trui was In Gold We Trust ('Wij vertrouwen op goud'). Wat een armoede! Slechts één letter, maar een hemelsbreed verschil. Wie op geld vertrouwt, komt bedrogen uit. Met al het geld van de wereld kun je niet één enkele zonde wegdoen of de straf erover afkopen. En als het aardse leven voorbij is, kun je niets meenemen. Wie zijn vertrouwen op God stelt, díe wordt geholpen. Als we ons heil van Hem alleen verwachten, worden we gelukkig. Wie zich voor Hem neerbuigt en z'n zonden belijdt, wordt met Hem verzoend. Meer nog: hij wordt Zijn kind. Alles behoort God toe – en wij worden door het geloof in de Heere Jezus Zijn zonen! Is dat niet een onmetelijke en blijvende rijkdom?

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
Er gaan verschillende predikanten bij ons voor.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche)
Je bent van harte welkom
Na afloop van de ochtenddienst word je een kopje koffie of thee aangeboden
De gastvrouw, herkenbaar aan hun badge, wil je graag meer informatie over "het Baken" geven.

Een goedkope en prima provider!