BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom in 'Het Baken'
JAARTHEMA 2021-2022: VERTROUWEN
Jesaja 12:2 "Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest."

De groep 'ouderen' in de wijken Angelslo en Emmerhout is een behoorlijke groep.
In 2020 waren er 7.690 inwoners in Angelslo, waarvan 2000 in de leeftijdsgroep 45-65 en 1945 in de leeftijdsgroep 65+. In de wijk Emmerhout waren er 7.130 inwoners waarvan 1885 in de leeftijdsgroep 45-65 en 1915 in de leeftijdsgroep 65+. Ouderen maken zich zorgen over de toestand in de wereld, de toename van geweld, de natuurrampen, de corona Covid-19 virus en het rapport van het IPCC. (Intergovernmental Panel on Climate Change) waarin zelfs wetenschappers aangeven zeer bezorgd te zijn en er sprake is van een 'code rood' voor de mensheid.
'Het Baken' wil zich richten op deze ouderen groep en we nodigen ze dan ook van harte uit om onze diensten te bezoeken.
Er is een geweldige boodschap van hoop voor de toekomst wat ook duidelijk tot uitdrukking komt in de bekende psalmen, gezangen en geestelijke liederen die we in de diensten zingen met - wat genoemd wordt - functionele begeleiding, zodat de samenzang weer tot zijn recht komt.
Naast de doelgroep 'ouderen' zijn natuurlijk ook jongeren van harte welkom.
Aanvang dienst op zondag; 10.00 uur.
maandag 29 november 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Judas vers 1 - 4

Christus Jezus (...) Hij is onze vrede.
(Efeze 2 vers 13 en 14)

In Nijmegen ligt in het centrum Plein 1944. Dat dankt niet alleen zijn naam aan de oorlog, maar ook zijn bestaan. Op 22 februari van dat jaar werd de stad gebombardeerd door veertien Amerikaanse bommenwerpers. Het was een vergissing; ze dachten dat ze nog boven Duitsland vlogen. Waar in de oude binnenstad drie straten liepen, ontstond een lege vlakte. Er vielen bijna achthonderd doden. Oorlogen hebben onvoorstelbaar leed aangericht - en de mensen stoppen er maar niet mee! Als ergens een einde aan een oorlog wordt gemaakt, breken op twee andere plekken nieuwe oorlogen uit. Waar is vrede? Alleen bij de Heere Jezus Christus! Hij hééft niet alleen vrede, maar is vrede. In de dagtekst gaat het erom dat Hij de vijandschap tussen de Jood en de heiden heeft weggedaan. Allen die in Hem geloven, zijn door Hem één gemaakt: zij die uit het Jodendom stammen, en zij die van de andere volken zijn. Christus heeft bovenal vrede gemaakt tussen de vijandige zondaar en God de Schepper.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
Er gaan verschillende predikanten bij ons voor.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
Een goedkope en prima provider!