BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN

hartelijk welkom in 'Het Baken'
JAARTHEMA : Als geloofshelden samen de wedloop lopen!
2 Samuël 8:6 De HERE gaf David de overwinning overal waar hij heentrok.
Romeinen 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
Overdenking voor vandaag:
dinsdag 27 oktober 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: 1 Samuël 8 vers 7 - 18

Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U.
(1 Kronieken 29 vers 11)

Het dankgebed van David toont wat God voor hem betekende. Het wijst ook op de Heere Jezus.
  • Grootheid - Als God is de Heere Jezus groot. Maar Hij liet ook juist Zijn grootheid zien in het afdalen van de troon naar de kribbe, als Mens.
  • Macht - Op aarde toonde Hij Goddelijke macht door vele wonderen te doen en zieken te genezen. Die macht gebruikte Hij echter niet ten gunste van Zichzelf, maar altijd voor anderen.
  • Luister - Zijn luister en heerlijkheid werden voor het oog van het geloof iedere dag zichtbaar, maar wel op het hoogst op het kruis toen Hij het vraagstuk van de zonde oploste.
  • Kracht - Zijn open en lege graf herinnert aan Zijn geweldige kracht in de opstanding. De overwinning op zonde, dood en duivel is zo zichtbaar geworden.
  • Majesteit - De dag komt dat de Heere Jezus met de wolken zal verschijnen en elk oog Hem zal zien. Dan zal Hij als de Koning der koningen en Heere der heren worden geëerd. Ieder zal zich voor Hem buigen.


Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
HELAAS ZIJN DE KERKDIENSTEN I.V.M. CORONA NIET TE BEZOEKEN :
ZIE NIEUWS & INFO

Op de 1e en 3e zondag van de maand gaat onze eigen predikant ds. M. Nijhoff in onze diensten voor.
De overige zondagen zullen verschillende predikanten bij ons voorgaan.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche)
Je bent van harte welkom
Na afloop van de ochtenddienst word je een kopje koffie of thee aangeboden
De gastvrouw, herkenbaar aan hun badge, wil je graag meer informatie over "het Baken" geven.

Een goedkope en prima provider!