BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom in 'Het Baken'
JAARTHEMA : DIENEN
1 Petrus 4:10 Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.
maandag 12 april 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Genesis 4 vers 1 - 7

De wegen van een man zijn vr de ogen van de Heere, Hij weegt al zijn sporen.
( Spreuken 5 vers 21)

Een 56-jarige Nigeriaan reisde in Duitsland met de trein. In Leverkusen stapte hij eventjes uit om de benen te strekken, maar de deuren klapten dicht en de trein vertrok: hij stond op het perron, zijn twee koffers lagen in de trein. Een machinist vond ze in Düsseldorf, opende ze en zag een heleboel geld. Eentje leverde hij in als gevonden voorwerp, maar de tweede koffer met daarin 6.000 euro aan contant geld laadde hij in de kofferbak van zijn auto. Hij was even de bewakingscamera's vergeten. Bij hem thuis vond de politie de koffer later terug. Niets gebeurt ongezien. Daar zijn geen camera's voor nodig. Gods oog ontgaat niets. Als je erover nadenkt, is het ongelooflijk dom dat we soms denken dat we een misstap verborgen kunnen houden. Het is minstens zo dwaas als we onze zonden verborgen wllen houden. Want als we ze eerlijk voor God toegeven, vergeeft Hij ze. Dat is het enige wat God van ons verlangt: dat we onze zonden belijden. Als antwoord daarop vergeeft Hij ze ons allemaal, op grond van het sterven van Christus aan het kruis!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
Er gaan verschillende predikanten bij ons voor.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche)
Je bent van harte welkom
Na afloop van de ochtenddienst word je een kopje koffie of thee aangeboden
De gastvrouw, herkenbaar aan hun badge, wil je graag meer informatie over "het Baken" geven.

Een goedkope en prima provider!