BAPTISTEN
Gemeente

Het Baken


kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMENhartelijk welkom in 'Het Baken'
Overdenking voor vandaag:
vrijdag 10 juli 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: 1 Koningen 16 vers 23 - 28

Waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.
(Romeinen 5 vers 20 en 21)

Waar komt het kwaad, het verkeerde vandaan? Deze vraag houdt heel wat mensen bezig die nadenken. Hoe is het bestaan van het kwaad in overeenstemming te brengen met een almachtige, goede God? Daarop een afdoend en bevredigend antwoord te vinden, is misschien niet zo gemakkelijk. Maar bovendien: wat voor nut heeft dat nu voor ons? Is het niet beter eerst het gegeven te aanvaarden dat het kwaad er s? En er ons mee bezig te houden hoe we ervan bevrjd kunnen worden? Dt heeft zeker nut! Het kwaad - God noemt dat 'zonde' - is in ieder mens geworteld. Wie eerlijk is, zal dat toegeven. Daarom staan we als verantwoordelijke mensen allemaal schuldig tegenover God. Onze toestand zou hopeloos zijn geweest als de genade van God niet bestond. Zij biedt ons allen eeuwig heil aan, een volkomen bevrijding van het kwaad - tot eer van God!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
(VANWEGE CORONAVIRUS ALLEEN ONLINE DIENSTEN)
zie bij "kerkdiensten"

Op de 1e en 3e zondag van de maand gaat onze eigen predikant ds. M. Nijhoff in onze diensten voor.
De overige zondagen zullen verschillende predikanten bij ons voorgaan.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche)
Je bent van harte welkom
Na afloop van de ochtenddienst word je een kopje koffie of thee aangeboden
De gastvrouw, herkenbaar aan hun badge, wil je graag meer informatie over "het Baken" geven.


Een goedkope en prima provider!