BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN
hartelijk welkom in 'Het Baken'
JAARTHEMA 2021-2022: VERTROUWEN
Jesaja 12:2 "Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest."

zaterdag 22 januari 2022  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor 2022

Leesrooster: Johannes 3 vers 29 - 36

Toen hij (= de profeet Elisa) langs de weg omhoog ging, kwamen er kleine jongens uit de stad. Die dreven de spot met hem en zeiden tegen hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op! Hij keerde zich om, zag hen en vervloekte hen in de Naam van de HEERE. Toen kwamen er twee beren uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen.
( 2 Koningen 2 vers 23 en 24)

Een Canadees ging met zijn 17-jarige neefje jagen in het Noordpoolgebied. Hun sneeuwscooter stopte ermee. Ze moesten 17 kilometer over de bevroren zee naar de kust teruglopen. De jongen kwam daarbij op een enorme ijsschots terecht. Die dreef weg. Wat minstens zo gevaarlijk was: er zaten drie ijsberen op. En kwam op hem af; die schoot hij dood. De andere twee bleven uit de buurt. Pas de dag erna werd hij gered. Van de kinderen die de profeet van God bespotten, werden er 42 door de beren verscheurd. Afschuwelijk! Misschien denkt iemand, natuurlijk heel voorzichtig: 'Hoe kon God nu zoiets toelaten?' Deze geschiedenis leert ons hoe ernstig het is met de boodschappers van God te spotten. Je spot dan met Godzelf! Dat is werkelijk levensgevaarlijk. Laten we ervan leren om vol eerbied voor Hem te buigen!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Nu wil ik alleen nog maar blij zijn,
omdat ik het kind heb gevonden.
Want Gij haalt een streep door mijn zonden:
Gij doet of ze niet meer van mij zijn.

Nu wil ik alleen nog maar klein zijn,
nu ik voor Uw grootheid mocht knielen.
Bestraal met Uw licht onze zielen
totdat ze genezen en rein zijn.


Nu wil ik alleen nog maar stil zijn,
aanbidden Uw eind'loos erbarmen.
Als Gij, Heer, ons hart wil verwarmen
zal d'aarde niet langer zo kil zijn.

Nu kan ik alleen nog maar blij zijn
en zingen met nieuwe gezangen:
Geen duisternis houdt mij gevangen,
ik mag tot in eeuwigheid vrij zijn!

Nel Benschop (1918-2005)


Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
Er gaan verschillende predikanten bij ons voor.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
Een goedkope en prima provider!