BAPTISTEN
    Gemeente

    Het Baken


kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN
hartelijk welkom in 'Het Baken'

zon opkomst Emmen, Angelslo : 05:12
zon ondergang Emmen, Angelslo : 21:48

Overdenking voor vandaag:
woensdag 3 juni 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Mattheüs 13 vers 18 - 23

Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden.
(Johannes 6 vers 11)

's Lands wijs, 's lands eer - zo luidt het spreekwoord. Dat geldt ook voor eetgewoonten. In Frankrijk eten ze kikkerbilletjes. Van koeienbillen en varkensbillen kun je smullen, maar niet iedereen hapt direct en graag in de billen van een kikker. - Wij zijn gek op zoute haring. Rauw, enkel schoongemaakt en gezouten. Verrukkelijk! Anderen gruwen ervan. Nog een spreekwoord: De haring in het land, de dokter aan de kant. Zó gezond is het. De Heere Jezus zette de mensen brood en vis voor. Ze kregen zoveel ze wilden. Daarna gaat de Heiland spreken over het manna. Hij houdt hun voor dat Hij Zélf dat hemelse Brood is. Hij daalde van God neer en ging naar het kruis om te sterven voor de zonden. De boodschap drong niet tot de mensen door. Toch is het eenvoudig. Wie in de Heere Jezus gelooft, eet als het ware van het Brood des levens. Dat geeft hem het leven, het eeuwige leven! Dat is eens voor altijd. En als hij dan de Heere Jezus kent, mag hij zich elke dag opnieuw met Hem voeden, om gezond te blijven.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
(VANWEGE CORONAVIRUS ALLEEN ONLINE DIENSTEN)
zie bij "kerkdiensten"

Op de 1e en 3e zondag van de maand gaat onze eigen predikant ds. M. Nijhoff in onze diensten voor.
De overige zondagen zullen verschillende predikanten bij ons voorgaan.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche)
Je bent van harte welkom
Na afloop van de ochtenddienst word je een kopje koffie of thee aangeboden
De gastvrouw, herkenbaar aan hun badge, wil je graag meer informatie over "het Baken" geven.