BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom in 'Het Baken'
JAARTHEMA : Als geloofshelden samen de wedloop lopen!
zondag 7 maart 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Mattheüs 27 vers 39 - 54

Ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.
(1 Korinthe 15 vers 3 en 4)

Het sterven van de Heere Jezus Christus is iets bijzonders. Zijn dood was al eeuwen daarvóór aangekondigd. Wat daarna gebeurde, was nog verbazingwekkender: op de derde dag was het graf leeg! De Heere Jezus was uit de dood opgestaan. Is dat te wonderlijk om het te kunnen geloven? Dat dacht Thomas, één van de twaalf discipelen, inderdaad. Hij wilde niet aanvaarden dat de Christus werkelijk was opgestaan, als hij Hem niet voor zich had gezien en Hem had aangeraakt. Een paar dagen later liet de Heere Jezus Zich aan Thomas zien en toonde Hij hem Zijn handen en voeten. Hij riep de 'ongelovige' Thomas op zijn hand in Zijn doorstoken zijde te leggen. Hij kon niet anders dan in geloof uitroepen: 'Mijn Heere en mijn God!' Er waren vele honderden getuigen die bevestigen konden dat de Heere Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan. Er bestaat geen twijfel: Hij leeft!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
Op de 1e en 3e zondag van de maand gaat onze eigen predikant ds. M. Nijhoff in onze diensten voor.
De overige zondagen zullen verschillende predikanten bij ons voorgaan.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche)
Je bent van harte welkom
Na afloop van de ochtenddienst word je een kopje koffie of thee aangeboden
De gastvrouw, herkenbaar aan hun badge, wil je graag meer informatie over "het Baken" geven.

Een goedkope en prima provider!