BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN

hartelijk welkom in 'Het Baken'
JAARTHEMA : Als geloofshelden samen de wedloop lopen!
2 Samuël 8:6 De HERE gaf David de overwinning overal waar hij heentrok.
Romeinen 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
zaterdag 28 november 2020  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: 1 Samuël 13 vers 17 - 23

Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
(Psalm 51 vers 6)

San Diego ligt in de Amerikaanse staat Californië. De 35-jarige Clint Gray stapte daar een bank binnen. Het was een overval. Hij riep dat iedereen op de grond moest gaan liggen. Toen hij hen had gevraagd het alarmnummer te bellen, ging hij in zijn ondergoed bij de voordeur zitten wachten op de politie. - De agenten hadden dan ook weinig moeite om hem in de boeien te slaan. Alleen waarvoor? Hij was niet gewapend. Ook had hij geen geld meegenomen. Hij was alleen een tikje in de war. Het is voor een rechter lang niet altijd makkelijk om te beslissen of iemand wel, slechts gedeeltelijk of helemaal niet toerekeningsvatbaar is. Gods rechtspraak en beoordeling zijn volkomen rechtvaardig. Mijn zaak is dat ík erken dat ík tegen Hem gezondigd heb. Ik hoef niet wakker te liggen over de zonden van een ander. Het gaat mij niet aan of die wel of niet toerekeningsvatbaar is. Wat mij aangaat, dat zijn mijn eigen zonden. En die moet ik voor God belijden. Dat is de enige weg om vergeving te ontvangen.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
HELAAS ZIJN DE KERKDIENSTEN I.V.M. CORONA NIET TE BEZOEKEN :
ZIE NIEUWS & INFO

Op de 1e en 3e zondag van de maand gaat onze eigen predikant ds. M. Nijhoff in onze diensten voor.
De overige zondagen zullen verschillende predikanten bij ons voorgaan.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche)
Je bent van harte welkom
Na afloop van de ochtenddienst word je een kopje koffie of thee aangeboden
De gastvrouw, herkenbaar aan hun badge, wil je graag meer informatie over "het Baken" geven.

Een goedkope en prima provider!