BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom in 'Het Baken'
JAARTHEMA 2021-2022: VERTROUWEN
Jesaja 12:2 "Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest."

De groep 'ouderen' in de wijken Angelslo en Emmerhout is een behoorlijke groep.
In 2020 waren er 7.690 inwoners in Angelslo, waarvan 2000 in de leeftijdsgroep 45-65 en 1945 in de leeftijdsgroep 65+. In de wijk Emmerhout waren er 7.130 inwoners waarvan 1885 in de leeftijdsgroep 45-65 en 1915 in de leeftijdsgroep 65+. Ouderen maken zich zorgen over de toestand in de wereld, de toename van geweld, de natuurrampen, de corona Covid-19 virus en het rapport van het IPCC. (Intergovernmental Panel on Climate Change) waarin zelfs wetenschappers aangeven zeer bezorgd te zijn en er sprake is van een 'code rood' voor de mensheid.
'Het Baken' wil zich richten op deze ouderen groep en we nodigen ze dan ook van harte uit om onze diensten te bezoeken.
Er is een geweldige boodschap van hoop voor de toekomst wat ook duidelijk tot uitdrukking komt in de bekende psalmen, gezangen en geestelijke liederen die we in de diensten zingen met - wat genoemd wordt - functionele begeleiding, zodat de samenzang weer tot zijn recht komt.
Naast de doelgroep 'ouderen' zijn natuurlijk ook jongeren van harte welkom.
Aanvang dienst op zondag; 10.00 uur.
dinsdag 21 september 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Deuteronomium 2 vers 16 - 25

De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
( Handelingen 4 vers 12)

Het christendom kan niet verouderen of verdwijnen. Waarom niet? Omdat het Middelpunt ervan een eeuwige Persoon is: Jezus Christus, de Zoon van God, de Schepper van het heelal. Hij is echter niet alleen de eeuwige en onveranderlijke Schepper, Hij is ook de Verlosser. Hij was God, maar werd ook Mens, alleen zonder zonde. Zó was Hij in staat om het Offer voor de zonde te worden.
  1. Wie kan ons van de eeuwige dood verlossen? Jezus Christus!
  2. Wie kan ons met de heilige God verzoenen? Jezus Christus!
  3. Wie kan ons de zonden vergeven en ons daarvan reinigen? Jezus Christus!
Hij is de grote Overwinnaar. Hij heeft de zonde, de dood, de duivel en de wereld overwonnen. Engelen kondigden Zijn geboorte aan; engelen stonden bij Zijn lege graf en betuigden dat Hij was opgestaan. Nu zit Hij als de opgestane en verheerlijkte Mens aan de rechterhand van God in de hemel, door de engelen gehuldigd. Híj is het Middelpunt van het christendom!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
Er gaan verschillende predikanten bij ons voor.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
Een goedkope en prima provider!