BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom in 'Het Baken'
JAARTHEMA 2021-2022: VERTROUWEN
Jesaja 12:2 "Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest."
woensdag 16 juni 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: 1 Timotheüs 1 vers 18 - 20

Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafeth, de zonen van Noach, en ook Noachs vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen met hen in de ark (...) En de HEERE sloot de deur achter hem toe.
( Genesis 7 vers 13 en 16)

Rond het jaar 250 n.Chr. vond een wereldwijde epidemie plaats. Deze pest hoorde waarschijnlijk bij de groep virussen waaraan ook het levensgevaarlijke ebola gekoppeld moet worden. Volgens beschrijvingen kwam 60 procent van de inwoners van de grote stad Alexandrië in Egypte om. In de Griekse hoofdstad Athene stierven 5.000 mensen per dag. Of die aantallen helemaal betrouwbaar zijn? Ook al zouden we ze halveren, het blijft een regelrechte ramp. Bij de zondvloed stierven in één keer alle mensen, op acht na: Noach en de zijnen. Alleen wie in de ark was gegaan, overleefde het drama. Iedereen was ervoor uitgenodigd. De deur stond wagenwijd open. Noach predikte 120 jaar lang. Toen sloot God de deur. Nu laat God al tweeduizend jaar de Blijde Boodschap verkondigen: iedereen die z'n toevlucht tot de Heere Jezus neemt, wordt voor eeuwig gered. God nodigt iedereen uit, totdat Hij de deur van de genade sluit!

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
Er gaan verschillende predikanten bij ons voor.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche)
Je bent van harte welkom
Na afloop van de ochtenddienst word je een kopje koffie of thee aangeboden
De gastvrouw, herkenbaar aan hun badge, wil je graag meer informatie over "het Baken" geven.

Een goedkope en prima provider!