BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


Adressen van de Baptisten gemeente "Het Baken"

Kerkgebouw Het Baken
Kerspellaan 2
7824JG EMMEN
0591-621697
Inleveren kopij mededelingenblad

tot donderdag 20.00 uur
mededelingenblad@baptistengemeentehetbaken.nl
Mailadres secretariaat

correspondentie e.d.
secretaris@baptistengemeentehetbaken.nl

Financiële bijdragen
IBAN NL11 RABO 0317 0871 34
t.v.b. Baptisten Gemeente Het Baken