BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN

Email adressen van de Baptisten gemeente "Het Baken"

Predikant :
Voorzitter :
Secretaris :
Penningmeester :
Website :
voorganger@baptistengemeentehetbaken.nl
voorzitter@baptistengemeentehetbaken.nl
secretaris@baptistengemeentehetbaken.nl
penningmeester@baptistengemeentehetbaken.nl
webmaster@baptistengemeentehetbaken.nl

Overige adressen van de gemeente.

Kerkgebouw Het Baken
Kerspellaan 2
7824JG EMMEN
0591-621697
Secretaris
Gea Valke
secretaris@baptistengemeentehetbaken.nl


Inleveren kopij mededelingenblad
Tot vrijdag 20.00 u. bij
Jaap Zuur
hetbaken@telfort.nl
(0591) - 628 099

Financiële bijdragen
IBAN NL11 RABO 0317 0871 34
t.v.b. Baptisten Gemeente Het Baken