BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom in 'Het Baken'
JAARTHEMA : DIENEN
1 Petrus 4:10 Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.
donderdag 13 mei 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Esther 2 vers 12 - 23

Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar wie vrede aanraden, hebben blijdschap.
( Spreuken 12 vers 20)

Een handelaar in oldtimers bood een bijzondere auto aan: een Ferrari 288 GTO uit 1985. Er hing een prijskaartje aan van 2 miljoen euro. Een man toonde belangstelling. Ze maakten samen een proefritje in de buurt van Düsseldorf. Halverwege wisselden ze van plaats. De 'koper' stapte achter het stuur, maar voordat de handelaar kon instappen, trapte hij het gaspedaal in. Hij was spoorloos. - Zal de schurk blij geweest zijn? De Bijbel maakt een duidelijke tegenstelling. Aan de éne kant staat het kwaad en bedrog; ertegenover staat vrede en blijdschap. Wie bedrog pleegt, kan niet echte vrede en blijdschap genieten. Dat is onmogelijk. Als een mens eerlijk wordt tegenover God en z'n zonden belijdt en nalaat, dán daalt diepe vrede in zijn hart neer. Zijn geweten wordt gereinigd. Hij weet: God heeft al mijn zonden vergeven en daarom dreigt er geen oordeel meer. God is mijn Vader geworden, ik ben Zijn kind. Dat is een ware en blijvende oorzaak om volkomen blijdschap te ervaren. Ook als het in ons leven soms moeilijk is: we mogen ons altijd in God verheugen.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
Er gaan verschillende predikanten bij ons voor.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche)
Je bent van harte welkom
Na afloop van de ochtenddienst word je een kopje koffie of thee aangeboden
De gastvrouw, herkenbaar aan hun badge, wil je graag meer informatie over "het Baken" geven.

Een goedkope en prima provider!