BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom in 'Het Baken'
JAARTHEMA 2021-2022: VERTROUWEN
Jesaja 12:2 "Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest."

De groep 'ouderen' in de wijken Angelslo en Emmerhout is een behoorlijke groep.
In 2020 waren er 7.690 inwoners in Angelslo, waarvan 2000 in de leeftijdsgroep 45-65 en 1945 in de leeftijdsgroep 65+. In de wijk Emmerhout waren er 7.130 inwoners waarvan 1885 in de leeftijdsgroep 45-65 en 1915 in de leeftijdsgroep 65+. Ouderen maken zich zorgen over de toestand in de wereld, de toename van geweld, de natuurrampen, de corona Covid-19 virus en het rapport van het IPCC. (Intergovernmental Panel on Climate Change) waarin zelfs wetenschappers aangeven zeer bezorgd te zijn en er sprake is van een 'code rood' voor de mensheid.
'Het Baken' wil zich richten op deze ouderen groep en we nodigen ze dan ook van harte uit om onze diensten te bezoeken.
Er is een geweldige boodschap van hoop voor de toekomst wat ook duidelijk tot uitdrukking komt in de bekende psalmen, gezangen en geestelijke liederen die we in de diensten zingen met - wat genoemd wordt - functionele begeleiding, zodat de samenzang weer tot zijn recht komt.
Naast de doelgroep 'ouderen' zijn natuurlijk ook jongeren van harte welkom.
Aanvang dienst op zondag; 10.00 uur.
zaterdag 23 oktober 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: 2 Petrus 2 vers 4 - 11

Een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen (...) opdat mijn huis vol wordt.
( Lukas 14 vers 16 en 23)

Twee mannen reden in een auto met Duits kenteken op de A12. De 32-jarige Griek en de 34-jarige Albanees wilden de grens over. Bij de controle bleek dat de bestuurder een vals paspoort had. Ook werd er bijna 230.000 euro aan contant geld gevonden. Dat lag verstopt. Een goede verklaring konden ze ervoor niet geven. Er werd een diepgravend onderzoek gestart. Met valse papieren kun je op aarde soms best nog ver komen, al heb je altijd het risico dat je tegen de lamp loopt. Bij God heb je geen schijn van kans. Hij is de Alwetende. Wie voor Zijn troon komt te staan, hoeft echt niet met papieren te bewijzen wie hij is. God weet dat. Hij kent en doorgrondt al Zijn schepselen. Wie in de Heere Jezus heeft geloofd en schuilt achter Zijn kruis, heeft als het ware een paspoort voor de hemel gekregen. De Heiland Zelf heeft het ondertekend, met Zijn eigen bloed. Dát alleen is geldig. Daarmee kan geen bedrog worden gepleegd. En dat paspoort verloopt nooit. Tot in alle eeuwigheid zijn we verzekerd van een woning bij God in de hemel.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
Er gaan verschillende predikanten bij ons voor.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
Een goedkope en prima provider!