BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN

Bijbelstudies
(De bijbelstudies zijn gratis en iedereen (ook niet-gemeenteleden) is welkom. Er is ook geen collecte)
Bijbelstudies voor geloofsopbouw en toerusting
Ook het komend kerkelijk jaar is er Bijbelstudie.
In verband met de corona maatregelen zal deze in de kerkzaal worden gehouden, zodat alle RIVM richtlijnen kunnen worden gewaarborgd. We zijn nog bezig om de bijbelstudie wellicht ook digitaal beschikbaar te maken.
Noteer de data alvast in uw agenda!

2 Timotheus 3:16-17
"Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust."
2020 2021
NR. DATUMWEEK NR. DATUMWEEK
1 woensdag 14 oktober week 42 6 woensdag 27 januari week 04
2 woensdag 28 oktober week 44 7 woensdag 10 februari week 06
3 woensdag 11 november week 46 8 woensdag 24 februari week 08
4 woensdag 25 november week 48 9 woensdag 10 maart week 10
5 woensdag 09 december week 50 10 woensdag 24 maart week 12

Wat wordt het thema? Waar gaan we over nadenken?
Dat wordt tjdens de startzondag dienst op 20 september gepresenteerd! Dan volgt er ook nog een officiële uitnodiging en komt de infotmatie ook op deze website, inclusief het onderwerp per avond.