BAPTISTEN
    Gemeente

    Het Baken


kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN
Bijbelstudies
(De bijbelstudies zijn gratis en iedereen (ook niet-gemeenteleden) is welkom. Er is ook geen collecte)

Bijbelstudies voor geloofsopbouw en toerusting

In september starten we weer met de bijbelstudies o.l.v. ds. Nijhoff.

Jaarthema 2019-2020 : Word een geloofsheld!
n.a.v. Hebreeën hoofdstuk 11 & 12.

Met als kerntekst:
Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, [en] een bewijs van de zaken die men niet ziet.
[Hebreeën 11:1-HSV]


Geloofsgetuigen & met volharding lopen.
Het begint bij geloof! Leven in vertrouwen op God, in navolging van Christus en daarom de oproep:

Word een geloofsheld!

Een oproep aan onszelf om een leven te leiden waarmee we ons kunnen scharen in die grote wolk van geloofsgetuigen die de wereldgeschiedenis kent.
Maar wat is eigenlijk een geloofsheld?
  • Een geloofsheld is iemand wiens geloof, in woord en daad, ons tot voorbeeld mag dienen. Mensen die een leven vol geloof, van trouw en volharding hebben geleefd voor God. In de Hebreeën brief, hoofdstuk 11, wordt een hele rij geloofshelden genoemd: van Abel, Henoch, Abraham tot Simson en Samuël.
Dit keer draaien de Bijbelstudies rondom deze geloofshelden. Samen willen we kijken naar wat de Hebreeënbrief over hen vertelt, maar bovenal naar hun levens zoals deze zijn opgetekend in de Bijbel. Wat kunnen we van hen leren? Wat deden ze goed? Maar soms ook: waar ging het mis? Hoe mogen wij, in ons eigen leven, ons spiegelen aan hen? Hoe kunnen zij ons helpen op onze levens- en geloofsweg?
Met als doel?
Beter te leren wandelen met God om zo dichter toe te groeien naar onze ultieme geloofsheld: Jezus Christus onze Here!

De Bijbelstudiereeks 'geloofshelden' wordt op de volgende data gegeven:

2019 2020
NR. WOENSDAGWEEK NR. WOENSDAGWEEK
1 2 oktober40 6 22 januari4
2 16 oktober42 7 8 februari6
3 30 oktober44 8 19 februari8
4 13 november46 9 4 maart10
5 27 november48 10 18 maart12
11 1 april14

We beginnen om 19.30 met koffie en thee en we eindigen uiterlijk om 21.00.
U bent van harte welkom!

Shalom,
Ds. Martijn Nijhoff