BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN

hartelijk welkom

LEVENSVRAGEN
(in alfabetische volgorde)