BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


Historie van de gemeente.

Geschiedenis
In oktober 1942 werd ds Bakker voorganger in Emmer Compascuum. Er werd in die tijd een begin gemaakt met huissamenkomsten in Emmen, want er waren leden van de baptisten gemeenten in Emmer Compascuum en Nieuw Weerdinge in Emmen woonachtig. Op 19 dec. 1943 vond de eerste huisdienst op zondag plaats o.l.v. D. Molijn t.h.v. de fam. Oldenburger.

Na de oorlog begon Emmen flink industrie aan te trekken en daarmee ook arbeiders, vooral uit de omliggende veenkolonieën. En daaronder vele baptisten. Al spoedig moest men uitzien naar een geschikt lokaal. Dat werd het gebouw "Arbeidsvreugd" van 1946 tot okt. 1952.

De eerste Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Baptisten Gemeente Emmen zijn gedateerd op 15 oktober 1949. Op 13 november 1949 werd de nieuwe gemeente geïnstitutioneerd. Op 30 maart 1950 werd in combinatie met Valthermond kandidaat H. Plevier beroepen, die het beroep aannam. Er waren op 30 juli 1950 66 leden.

Al gauw daarna werden er bouwplannen voor een eigen gebouw gemaakt. In okt. 1952 werd de nieuwe kerk aan de Prinsenlaan geopend.

In 1958 werd er een zijvleugel bijgebouwd. In 1954 werd ook met bijeenkomsten in Klazienaveen begonnen. In juli 1962 werd daar kandidaat C. de Jong als 2e predikant aangesteld. Klazienaveen werd in 1968 een zelfstandige gemeente. In 1959 werd de kleine vrije baptisten gemeente te Emmerschans in de gemeente opgenomen. De gemeente groeide snel, in 1965 waren er 340 leden. In 1968 moest men uitwijken naar de aula van het chr. Lyceum de Baander en soms naar de Muzeval.

Doordat er nieuwe wijken werden gebouwd werd ook daar met samenkomsten begonnen. Zo onstond de eerste dochter-wijkgemeente "Het Baken" in de wijk Angelslo-Emmerhout waar vanaf 1971 een eigen predikant was. Het kerkgebouw werd in gebruik genomen op 27 november 1971. Door de verder uitbreiding met de wijk Bargeres, werd ook daar begonnen met samenkomsten. Zo ontstond daar in 1981 de tweede dochter-wijkgemeente "de Bron" . De drie gemeente waren jarenlang formeel 1 gemeente met een overkoepelend bestuur. In deze periode had de Baptisten Gemeente Emmen, verdeeld over 3 wijken, bijna 800 leden, en was daarmee de grootste van Nederland. In de laatste gemeentevergadering op 15 mei 2001 van de Baptisten Gemeente Emmen werd besloten tot oprichting van drie zelfstandige gemeenten en wel per 1 juni 2001. Alle drie gemeenten bleven lid van de Unie van Baptisten Gemeenten.
Onze gemeente ging verder onder de naam Baptisten Gemeente Emmen Het Baken.

Predikanten wijkgemeente "Het Baken" in Angelslo-Emmerhout (1971)
 • 1971-1972 ds.J. Bouritius (1966-1970 voorganger Bapt. gem. Emmen)
 • 1973-1978 ds.J. Schouten
 • 1980-1984 ds.M.A. van der Vlugt
 • 1984-1995 ds.H.C. Schaap
 • 1997-2015 ds.T.F. Smit (vanaf 1 juni 2001 is Het Baken een zelfstandige gemeente)
 • 2019-2021 ds. M.J. Nijhoff. (deeltijd)
 • 2021-heden vacant

Kenmerken Baptisten
Kenmerkend voor baptisten is dat men zich laat dopen nadat men tot geloof in Jezus Christus is gekomen en door middel van een openbare belijdenis Jezus als Verlosser en Heer heeft aangenomen. De doop geschiedt door volledige onderdompeling in water. De vorm van dopen waarbij zuigelingen worden besprenkeld met water (de kinderdoop) wordt verworpen omdat baby's nog niet bewust geloven.

Het woord baptist is afgeleid van het Griekse woord baptistés, "baptist", dat verwant is met het werkwoord baptizo, "dopen, wassen, onderdompelen", en het Latijnse baptista.
Zoals Naäman zich in gehoorzaamheid aan het woord van de profeet moest onderdompelen in de Jordaan (2 Koningen 5) zo moeten ook wij, in gehoorzaamheid aan het woord, op belijdenis van ons persoonlijk geloof, ondergedompeld worden in het watergraf, begraven worden met Christus.(Matth. 3, Romeinen 6) Naäman kon zich er niet vanaf maken door ten dele te gehoorzamen, b.v. door zich "slechts" vijf keer onder te dompelen. Zelfs na zes keer onderdompelen was hij nog steeds niet genezen. Wie zijn wij dat we zouden willen afdoen van wat de Heer der Gemeente ons heeft opgedragen?

De eerste Nederlandse baptistengemeente is ontstaan te Gasselternijveen. dr. J. E. Feisser was tot 1 januari 1844 predikant in Gasselternijveen. Eind 1843 was hij door conflicten over onder andere de kinderdoop uit zijn ambt gezet. Hierna komt Feisser in contact met Duitse baptisten in Hamburg. Op 15 mei 1845 liet Feisser zich met enkele volgelingen in een veenkanaal te Gasselternijveen door de Duitse baptist J. Köbner door middel van onderdompeling dopen. Na deze volwassenendoop werd Feisser gekozen tot voorganger van de eerste Nederlandse baptistengemeente (genoemd 'Gemeente van Gedoopte Christenen'). Op 15 mei 2005 is op de vermoedelijke plaats van genoemde doop door de baptisten een herinneringszuil onthuld ter herdenking van deze eerste baptische onderdompeling in Nederland.

In Nederland is een groot aantal baptistengemeenten aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Gemeenten die niet zijn aangesloten bij deze unie noemt men onafhankelijke of vrije baptistengemeenten. Overigens werkt een aantal vrije baptistengemeenten samen in de ABC-gemeenten (een fusie van de Broederschap van Baptistengemeenten in Nederland (BBN) en de Christian and Missionary Alliance (CAMA).

Baptisten.

Baptisme
Het baptisme is een stroming binnen het protestantisme (christendom), ontstaan in 1609 onder puriteinse vluchtelingen van Engeland in Amsterdam na contacten met Nederlandse doopsgezinden. Twee Engelse predikanten John Smyth en Thomas Helwys worden als stichters gezien. Baptisten verwerpen de kinderdoop en zijn voorstander van de door onderdompeling op belijdenis van persoonlijk geloof.

Baptisten verenigen zich in zelfstandige, plaatselijke gemeenten. Ze mogen niet verward worden met anabaptisten, met wie geen verwantschap bestaat en ook niet met doopsgezinden, met wie er wel een verwantschap bestaat.

Aantal baptisten in de wereld
Het aantal baptisten in de wereld neemt globaal toe, op dit moment zijn er ongeveer 90 miljoen baptisten. In Amerika werd na de onafhankelijkheidsoorlog de godsdienstvrijheid in de grondwet opgenomen en een volledige scheiding van kerk en staat doorgevoerd (1791). Roger Williams (ca. 1603-1683), een van oorsprong Engelse theoloog, stichtte in 1638 de eerste baptistische kerk in de Verenigde Staten. Deze kerk, later de First Baptist Church in America genoemd, werd gesticht in Providence, Rhode Island. De Amerikaanse baptisten namen het congregationalistisch model over dat voorziet in een volledige autonomie van ieder afzonderlijke gemeente. In 1814 vond de eerste van de zgn. Triennial Convention, de driejaarlijkse conventie, plaats. Tijdens deze conventies werd veel aandacht besteed aan missie en zending. In een dispuut over de slavernij in 1845 - men wilde slavenhouders bevestiging tot predikant ontzeggen -, scheidden de zuidelijke baptisten - die zich hier niet in konden vinden - zich van de Triennial Convention af en vormde de Southern Baptist Convention. Er ligt sterk de nadruk op het priesterschap van alle gelovigen, waardoor er geen verschil bestaat tussen predikant en gemeentelid. De grootste baptistische groep is de Southern Baptist Convention, met ongeveer 16 miljoen leden.

Bekende Baptisten

Bekende baptisten.
 • John Bunyan (1628-1688), Engels predikant en christelijk schrijver
 • William Carey (1761-1834), Engels zendeling ('vader van de moderne zending')
 • Jimmy Carter (1924), Amerikaans president (1977-1981)
 • Johnny Cash (1932-2003), Amerikaans countryzanger
 • Thomas Cook (1808-1892) Brits ondernemer en stichter van een reisorganisatie. Op 19-jarige leeftijd werd hij evangelist bij de General Baptist Missionary Society (nu onderdeel van BMS World Mission).
 • Johannes Elias Feisser (1805-1865), Nederlands predikant en theoloog, stichter van het baptisme in Nederland
 • Al Gore (1948), Amerikaans vicepresident (1993-2001) en milieuactivist
 • Billy Graham (1918-2018), Amerikaans predikant, evangelist en christelijk schrijver. Graham sprak in totaal voor meer dan 210 miljoen mensen in meer dan 185 landen live over het geloof.
 • Jesse Jackson (1941), Amerikaans predikant, politicus en burgerrechtenactivist
 • Mahalia Jackson (1911-1972), Amerikaans gospelzangeres
 • Coretta Scott King (1927-2006), Amerikaans burgerrechtenactiviste, echtgenote van Martin Luther King
 • Martin Luther King (1929-1968), Amerikaans predikant en leider van de Amerikaanse Burgerrechtenbeweging
 • John McCain (1936), Amerikaans politicus, Republikeins presidentskandidaat 2008.
 • William Miller (1782-1849), Amerikaans predikant en theoloog
 • John Piper (1946), Engels predikant en christelijk schrijver
 • John D. Rockefeller (1839-1937), Amerikaans filantroop en ondernemer
 • Charles Spurgeon (1834-1892), Engels predikant, evangelist en christelijk schrijver van boeken en liederen
 • Rebecca St. James (1977), Amerikaans christelijk (musical)actrice, schrijfster en zangeres
 • Hudson Taylor (1832-1905), Brits arts en zendeling
 • Harry S. Truman (1884-1972), Amerikaans president (1945-1953)