BAPTISTEN
    Gemeente

    Het Baken


kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN
Dienst beluisteren? Zie onder kerkdiensten, of : LUISTEREN + MEDEDELINGENBLAD : LOGIN met naam & wachtwoord
tekst voor vandaag :
hartelijk welkom
Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
zie bij "kerkdiensten"

Op de 1e en 3e zondag van de maand gaat onze eigen predikant ds. M. Nijhoff in onze diensten voor.
De overige zondagen zullen verschillende predikanten bij ons voorgaan.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche)
Je bent van harte welkom
Na afloop van de ochtenddienst word je een kopje koffie of thee aangeboden
De gastvrouw, herkenbaar aan hun badge, wil je graag meer informatie over "het Baken" geven.