BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


hartelijk welkom in 'Het Baken'
JAARTHEMA : Als geloofshelden samen de wedloop lopen!
zondag 24 januari 2021  -  

Uit het dagboekje : Het Rechte Spoor

Leesrooster: Mattheüs 26 vers 36 - 46

Het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt.
(Jesaja 53 vers 10)

Geen mens heeft zoveel geleden als de Heere Jezus. In Zijn mond kunnen we ook het woord leggen dat door Gods aardse volk Israël wordt uitgesproken: 'Aanschouw en zie of er leed is als mijn leed' (Klaagliederen 1 vers 12). Mensen hebben Hem onnoemelijk veel leed aangedaan. Hun slechtheid en ruwheid had niet nóg erger kunnen zijn. Ze hadden echter geen hand tegenHem kunnen opheffen als God het niet had toegestaan. Ja, en op het kruis voegde Godzelf aan al het lijden nog iets anders toe. Dat was het bitterste. Al het andere viel daarmee vergeleken in het niet: God wendde Zich van Zijn Zoon af! God heeft Zijn geliefde Zoon op zo'n wijze laten lijden dat Hij het na die drie uren uitriep: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' Het probleem van de zonde kon niet door een machtwoord worden opgelost. Daarmee nam Gods heiligheid geen genoegen. Het oordeel moest worden gedragen: de dood. Onpeilbaar diep was Zijn lijden daarvoor.

Heeft u liever een geschreven versie van het dagboekje? U kunt het HIER online bestellen.

Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
De Kerk is gesloten gedurende lockdown tot 9 februari 2021.
ZIE NIEUWS & INFO

Op de 1e en 3e zondag van de maand gaat onze eigen predikant ds. M. Nijhoff in onze diensten voor.
De overige zondagen zullen verschillende predikanten bij ons voorgaan.

De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche)
Je bent van harte welkom
Na afloop van de ochtenddienst word je een kopje koffie of thee aangeboden
De gastvrouw, herkenbaar aan hun badge, wil je graag meer informatie over "het Baken" geven.

Een goedkope en prima provider!