BAPTISTEN
Gemeente

Het Baken


kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN
hartelijk welkom

De Jarigen


Vandaag een speciale groet voor K. de Vries
2 Samuël 22:3
mijn God, de Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn verlosser; van geweld hebt Gij mij verlost.

Huwelijks Jubileum
Er zijn vandaag geen jubilarissen


De vlag kan uit!
Er is bericht (5 nov. 2019) gekomen van de IND voor Athur, Arpine, Zewak en Rubic.
Ze hebben eindelijk een verblijfsvergunning!
Ze hebben zelfs al een woning in Bargeres, alwaar ze inmddels ook wonen.

Er is bericht gekomen van de IND voor Zhaleh Hooijer en zoon Parham.
Ze hebben eindelijk een verblijfsvergunning!


Staat uw naam er niet bij of zijn de gegevens niet juist? Mail dat even a.u.b.!
Webmaster Baptisten gemeente het Baken