BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN

hartelijk welkom
Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
Onze voorganger, ds. M.F. Nijhoff, gaat de 1e en de 3e zondag van de maand voor in de dienst.
De overige zondagen zijn er verschillende predikanten die bij ons voorgaan.
De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche en 1x per maand tienerkerk Lighthouse)

HELAAS ZIJN DE KERKDIENSTEN I.V.M. CORONA NIET TE BEZOEKEN :
ZIE NIEUWS & INFO

De dienst zal via deze website te beluisteren zijn.

Video

boodschap

ds. Nijhoff

11 november 2020
Efeze 5:20
Dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles.
Mijn Vader, dank U wel!

Mattheüs 11:28
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

Hebreeën 13:8
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.


DATUM TIJD SPREKER BIJZONDERHEDEN
zondag 29 nov. 10.00 u.ds. J. Stijkel, Hengelo
zondag 6 dec. 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse Heilig Avondmaal
zondag 13 dec. 10.00 u.ds. A. de Vries, Veendam
zondag 20 dec. 10.00 u.ds. W. Greven, Stadskanaal
donderdag 24 dec. 22.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse Kerstavond
vrijdag 25 dec. 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse 1e KERSTDAG
zondag 27 dec. 10.00 u.ds. J.H. Hofman, Groningen
donderdag 31 dec. 19.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse Oudejaarsdienst