BAPTISTEN
    Gemeente

    Het Baken


kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN
hartelijk welkom
Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
Onze voorganger, ds. M.J. Nijhoff, gaat de 1e en de 3e zondag voor in de dienst.
De overige zondagen zijn er verschillende predikanten die bij ons voorgaan.
De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche en 1x per maand tienerkerk Lighthouse)

U kunt hier de dienst van zondag 10 november 2019 beluisteren:
voorganger ds. A. Dijkstra
Schriftlezing: Genesis 37:2-8, 45:1-5 en 15.
U kunt hier de dienst van zondag 3 november 2019 beluisteren:
voorganger ds. M.J. Nijhoff, Pesse
Schriftlezing: Jesaja 61:1, Lukas 4:14-21

DATUM TIJDSPREKER BIJZONDERHEDEN
zondag 17 nov. 10.00 u.ds. M.J. Nijhoff, Pesse
zondag 24 nov. 10.00 u.ds. H. Sikkema, Veenendaal
zondag 1 dec. 10.00 u.ds. M.J. Nijhoff, Pesse Heilig Avondmaal
zondag 8 dec. 10.00 u.ds. H. v.d. Stolpe, Ede
zondag 15 dec. 10.00 u.ds. G. Grit, Lemmer
zondag 22 dec. 10.00 u.ds. K. Remmerts, Stadskanaal
dinsdag 24 dec. 21.30 u.?ds. M.J. Nijhoff, Pesse KERSTNACHTDIENST
woensdag 25 dec. 10.00 u.ds. M.J. Nijhoff, Pesse 1e KERSTDAG
zondag 29 dec. 10.00 u.ds. R. Klein, Emmen
dinsdag 31 dec. 19.00 u.ds. M.J. Nijhoff, Pesse Oudejaarsavonddienst