BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN

hartelijk welkom
Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
Onze voorganger, ds. M.F. Nijhoff, gaat de 1e en de 3e zondag van de maand voor in de dienst.
De overige zondagen zijn er verschillende predikanten die bij ons voorgaan.
De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche en 1x per maand tienerkerk Lighthouse)

KERKDIENSTEN ZIJN PER SEPTEMBER WEER TE BEZOEKEN :
ZIE NIEUWS & INFO

Ook zal de dienst (op later tijdstip) via deze website te beluisteren zijn.

U kunt hier de dienst van zondag 13 september 2020 beluisteren.
Voorganger is ds. P. Hoekstra, Kampen.
Schriftlezing : Richteren hoofdstuk 11.

Mattheüs 11:28
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

Psalm 91:1,4, 15 en 16
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.


DATUM TIJD SPREKER BIJZONDERHEDEN
zondag 20 sept. 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse
zondag 27 sept. 10.00 u.ds. K. Stap, Emmen
zondag 4 okt. 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse Heilig Avondmaal
zondag 11 okt. 10.00 u.ds. A. de Vries, Veendam
zondag 18 okt. 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse
zondag 25 okt. 10.00 u.ds. K. Remmerts, Stadskanaal
zondag 1 nov. 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse Heilig Avondmaal
zondag 8 nov. 10.00 u.ds. W. Pflaum, Zwolle
zondag 15 nov. 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse
zondag 22 nov. 10.00 u.ds. H. Kamphuis, Emmeloord
zondag 29 nov. 10.00 u.ds. J. Stijkel, Hengelo
zondag 6 dec. 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse Heilig Avondmaal
zondag 13 dec. 10.00 u.ds. A. de Vries, Veendam
zondag 20 dec. 10.00 u.ds. W. Greven, Stadskanaal
donderdag 24 dec. 22.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse Kerstavond
vrijdag 25 dec. 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse 1e KERSTDAG
zondag 27 dec. 10.00 u.ds. J.H. Hofman, Groningen
donderdag 31 dec. 19.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse Oudejaarsdienst