BAPTISTEN
Gemeente

Het Baken


kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMENhartelijk welkom
Wij nodigen je uit om onze diensten te bezoeken.
Onze voorganger, ds. M.F. Nijhoff, gaat de 1e en de 3e zondag van de maand voor in de dienst.
De overige zondagen zijn er verschillende predikanten die bij ons voorgaan.
De zondagmorgen-dienst begint om 10.00 uur.
(tijdens de dienst is er zondagsschool en crêche en 1x per maand tienerkerk Lighthouse)

GEEN DIENSTEN i.v.m. CORONAVIRUS
Dit betekent dat er tot nader bericht geen diensten in het Baken zullen worden gehouden.
Geen ere-diensten op zondag en ook geen bijbelstudies of andere activiteiten door de week.
Wel zal er elke week een dienst te beluisteren zijn.
In de zomermaanden (juni, juli en augstus) beginnen de online diensten om 9.00 uur!
video boodschap ds. M.F. Nijhoff
De weg naar Christus van de man in de put.
Johannes 7:37-39
En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Psalm 91:1,4, 15 en 16
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.


DATUM TIJD SPREKER BIJZONDERHEDEN
zondag 12 juli 10.00 u.ds. W. Greven, Stadskanaal Opgenomen dienst i.v.m. corona-virus
zondag 19 juli 10.00 u.ds. B. Hofman, Emmen Opgenomen dienst i.v.m. corona-virus
zondag 26 juli 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse Opgenomen dienst i.v.m. corona-virus
zondag 2 aug. 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse Heilig Avondmaal, dienst is opgenomen.
zondag 9 aug. 10.00 u.ds. F. Stalman, Groningen Opgenomen dienst i.v.m. corona-virus
zondag 16 aug. 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse Opgenomen dienst i.v.m. corona-virus
zondag 23 aug. 10.00 u.ds. M. Luth, Kampen Opgenomen dienst i.v.m. corona-virus
zondag 30 aug. 10.00 u.ds. G. Grit, Lemmer Opgenomen dienst i.v.m. corona-virus
zondag 6 sept. 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse Heilig Avondmaal
zondag 13 sept. 10.00 u.ds. P. Hoekstra, Kampen
zondag 20 sept. 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse
zondag 27 sept. 10.00 u.ds. K. Stap, Emmen
zondag 4 okt. 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse Heilig Avondmaal
zondag 11 okt. 10.00 u.ds. A. de Vries, Veendam
zondag 18 okt. 10.00 u.ds. M.F. Nijhoff, Pesse/td>
zondag 25 okt. 10.00 u.ds. K. Remmerts, Stadskanaal