BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


Een pagina speciaal voor Turks en Arabisch sprekende Moslims.
hartelijk welkom!
AL HAYAT TV: Reaching Muslims for Christ
Turkish-English film

Arabic-English film

zie ook : maarifatallah.com/


\