BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN

Agenda, Nieuws & Informatie Het Baken

Najaarsgemeentevergadering
De najaarsvergadering is verschoven en wordt nu gehouden op: woensdag 7 oktober 2020, 19.30 uur

Oogstdankdankdienst
De Oogstdankdienst zal worden gehouden op zondag 18 oktober 2020

De kerk is weer open!
Geliefden!

Per 6 september 2020 (D.V.) zijn de deuren van onze kerk weer geopend voor de erediensten. Alle maatregelen, zoals deze zijn opgedragen door het RIVM, worden in acht genomen. Dat betekent dat wij alles in het werk stellen voor uw veiligheid. Daar mag u gerust op zijn.
En u weet het:
  • Heeft u koorts, droge hoest, diarree, bent u vermoeid? Dan kunnen dit symptomen van corona zijn en dan verzoeken wij u om niet naar de kerk te komen.
  • Bent u wel gezond, maar durft u het nog niet aan? Voel u dan niet bezwaard als u nog niet durft te komen. Hiervoor is alle begrip. Maar natuurlijk hopen wij u wel zo spoedig mogelijk weer te zien.
  • Wilt u zich in het kerkgebouw aan alle aanwijzingen houden die u krijgt? Dank u wel.
  • Het aantal plaatsen is door de verplichte minimale afstand van 1,5 meter beperkt. Als de kerk 'vol' is, dan mogen wij, hoe jammer wij dit ook vinden, niet meer mensen binnen laten.
Helaas....is het momenteel nog niet verantwoord om te zingen in de kerk en is het koffiedrinken na de dienst niet toegestaan. Tot nader order zullen we dus niet mogen zingen en zal er dus helaas ook geen koffie worden geserveerd na de dienst.
Mooi: het was even zoeken, maar het is ons gelukt om een manier te vinden zodat we zelfs het Avondmaal veilig kunnen vieren. Hier zijn we erg blij om!
Kortom:
U bent weer van harte welkom in Het Baken!
De raad & Ds. Martijn Nijhoff
Alle leden en vrienden van de gemeente ontvangen nog een nieuwsbrief met extra uitleg en informatie.

naar ⇒ BEIROET IN PUIN - HELP NU!

JAARTHEMA 2019-2020 : word een geloofsheld!
n.a.v. Hebreeën hoofdstuk 11 en 12.
kerntekst : Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, [en] een bewijs van de zaken die men niet ziet.
Hebreeën 11:1