BAPTISTEN
    Gemeente

    Het Baken


kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN
Agenda, Nieuws & Informatie Het Baken

`
De KLIEDERKERK
Met ingang van september 2019 hopen wij te starten met de KLIEDERKERK.
in samenwerking met Het Leger Des Heils
zondag 's middags van 16.00 - 18.00 uur
Samen met je vader of moeder of opa of oma naar de kliederkerk, want samen gaan jullie de werkjes doen en samen gaan jullie ook eten. Dat wordt dus een gezellige boel. (je mag natuurlijk ook ze allemaal meenemen, dat is zelfs des te mooier!) Wil jij je wel even van te voren opgeven?, dan weten wij voor hoeveel personen we eten klaar moeten maken. Doen hoor! Niet vergeten!


LINKS :
Messy Church UK (informtie kliederkerk in United Kingdom)
Wat is kliederkerk (informatie kliederkerk in Nederland)VERBLIJFSVERGUNNING-KINDERPARDON

Wij hebben in onze gemeente een aantal asielzoekers.
Akkoord over Kinderpardon
De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord over het Kinderpardon bereikt. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid geeft aan dat de aanvragen van alle kinderen die zijn afgewezen op grond van het meewerkcriterium opnieuw worden beoordeeld aan de hand van het beschikbaarheidscriterium. De kinderen moeten beschikbaar zijn geweest voor vertrekgesprekken en de meldplicht. Alle overige voorwaarden en contra-indicaties, zoals het tegenwerpen van openbare orde-aspecten of identiteitsfraude blijven gehandhaafd. De verwachting is dat hierdoor toch een groot deel van de afgewezen kinderen alsnog in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning.

Koffieochtenden.

Elke donderdagmorgen, om de 14 dagen, als er voedselbank is.
Gasten, vrienden en gemeenteleden zijn van harte welkom. U kunt een kopje koffie drinken of u kunt de hele morgen blijven. Een mogelijkheid om gezellig even met iemand te kletsen of om even bij te praten of iemand anders beter te leren kennen. Of u zomaar maar even langskomt of tijdens uw bezoek aan de voedselbank. Iedereen is welkom en we hopen dat het ochtenden worden waar veel ontmoetingen plaatsvinden en contacten worden gelegd.