BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN

Agenda, Nieuws & Informatie Het Baken

Helaas is de kerk weer gesloten!

Geliefden!
Helaas hebben we (dinsdag 13 oktober 2020) moeten besluiten om alle gezamenlijke bijeenkomsten in de kerk weer stop te zetten. Dat betekent dat zowel de Bijbelstudies als de reguliere kerkdiensten niet doorgaan. De kerkdiensten zullen weer online en via de cd te beluisteren zijn. Voor de Bijbelstudie zijn we druk bezig om een oplossing te bedenken. De reden voor het weer stopzetten is de huidige situatie in Nederland, maar zeker specifiek in Emmen. Het is onverantwoord de kerkdiensten en Bijbelstudies plaats te laten vinden. De corona besmettingen in gemeente Emmen zijn bijzonder hoog en inmiddels zijn meerdere kerkgenootschappen in Emmen getroffen door corona. Helaas is ook bij ons inmiddels een broeder, Cor Vink, besmet. Diverse kerken hebben hun diensten al weer stopgezet (o.a. Het Leger des Heils en de Stadskerk (VBE)). Deze keuze is een grote teleurstelling, maar zeker ook gezien de boodschap van premier Rutte dinsdagavond, de enige juiste optie. Het is jammer dat we elkaar weer niet mogen ontmoeten, maar laten we daarom weer extra aandacht aan elkaar geven via de telefoon, e-mail en kaartjes. Laten we bidden voor bescherming en genezing voor de getroffenen. En..........laten we hopen dat we de kerk weer spoedig kunnen openen.
Mag zingen in de kerk wel of niet?
Zingen in de kerk is toegestaan, zo liet een woordvoerder van het ministerie van Justitie desgevraagd weten. Gemeentezang in kerkdiensten heeft overigens al sinds het begin van de coronacrisis 'gemogen'. Het verbod op gezamenlijk zingen of schreeuwen geldt namelijk niet voor samenzang tijdens religieuze bijeenkomsten. Binnen de kaders van de huidige wetgeving kan de overheid zingen in de kerk niet verbieden. Ze mag het advies geven om het niet te doen, maar kan dat niet afdwingen.

Doopdienst.
We hebben alle diensten weer tijdelijk moeten stopzetten.
Dit betekent dus ook dat de doopdienst niet door kan gaan.

Het telefoonnummer van God!
Heeft u, heb jij, dringend hulp nodig?
Bel het telefoonnummer van God.
Het nummer is dag en nacht bereikbaar.
Het is net geen 112, maar het lijkt er wel een beetje op.
Het nummer is 333
333, dat kan ieder kind onthouden.
Hoe je dit nummer kunt bellen? U, jij, kunt de aanwijzing en beschrijving vinden in Jeremia 33:3.
Doe het!
En weet dit : De HERE is tot alles in staat!
Grote, machtige en onbegrijpelijke dingen kan en zal Hij doen voor wie tot Hem roepen.
Midden in de angst, ontreddering, zorg, moeite, verdriet, dood en verderf, klinkt deze heerlijke boodschap ook vandaag!
God doet ons weten wat Hij van plan is te doen - een machtige belofte!

JAARTHEMA 2020-2021 :
Als geloofshelden samen de wedloop lopen!

n.a.v. Hebreeën 12:1 en 2
"Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods."