BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


Agenda, Nieuws & Informatie Het Baken

Om over na te denken.

Want zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien.
Ezechiël 34:1-31
Wat een belofte!
De kerkdiensten zijn online te beluisteren.
De reguliere diensten worden in de kerk gehouden, aanvang 10.00 uur.
We maken geen gebruik van een beamer, dus neem uw "Liederen voor de Gemeentezang" bundel en uw Bijbel mee. Voor gasten zijn bundels aanwezig. De opname van de dienst is later op de website te beluisteren.
JAARTHEMA 2021-2022: VERTROUWEN
Jesaja 12:2
"Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is mij tot heil geweest."
De HEER is mijn licht en Zijn liefde is mijn steun.
Houdt

u

aan

de

Corona

voorschriften!

Goede presentatie kerken Camperplaats Emmen.
Camperplaats Emmen.
Deze maand (juni 2021) stonden er totaal 337 Campers op de camperplaats. Onderwerp van gesprek veelal: In de pers heeft gestaan dat de camperplaats op de bestaande plek weggaat.. Veel vragen. Wannneer, waarheen, komen er ook voorzieningen en wat gaat het kosten....? ( als het boven 15 euro wordt haken veel mensen af....). De wekelijkse vrijdag markt staat als activiteit op plaats nr 3. Donderdag avond heeft vaak de meest bezette plaatsen. Waardering is er ook dat ruim 20 kerken een gezamenlijk folder aanbieden. Goede presentatie vanuit de kerken naar buiten.

Consulente Israël producten
Sandra Snippe is consulente voor het Israël producten centrum in Nijkerk.
Wij zijn Eric en Sandra Snippe uit Sleen. Sandra is sinds kort consulente voor het Israël producten centrum in Nijkerk. Ze mag prachtige en overheerlijke producten, die rechtstreeks uit Israël komen, verkopen. In de Stadskerk Emmen, van Schaikweg 59, staan vitrinekasten met een kleine selectie aan artikelen. Deze kunt u bekijken op afspraak. Hetgeen in de kasten staat, kan rechtstreeks worden gekocht. In de webshop vindt u alle overige producten die u kunt bestellen.
naar link ⇒ webshop israel-producten-emmen
Ook kunnen wij u de catalogus toesturen. Geef gerust een belletje.

U kunt uw bestelling plaatsen per mail, telefoon of via de webshop. Als de bestelling na enkele dagen binnen is, maken we een afspraak met u om af te halen bij ons in Sleen, bij de Stadskerk Emmen of - wat een service - we brengen de bestelling bij u thuis. Wij zijn bereikbaar per telefoon of app op 06 - 28 318 394 of
mail : Israel-Producten-Emmen.nl
Met ons vrijwilligerswerk zijn wij graag tot zegen voor Israël. Maar ook met uw aankoop bent u tot zegen voor het land Israël. "Ik zal zegenen, wie u zegenen" (Genesis 12:3)
Shalom en hopelijk tot snel,
Eric en Sandra Snippe,
Sleen

Stichting 'Bijbels Beraad M/V'
Stichting 'Bijbels Beraad M/V'
Een brede groep van onder meer predikanten en voorgangers is een nieuw samenwerkingsverband gestart: de stichting 'Bijbels Beraad M/V'. Het is de bedoeling om via internet en bijeenkomsten toerusting te verzorgen over thema's rond huwelijk en gezin. Er zijn veel maatschappelijke discussies rond huwelijk, gezin, geslacht, man-vrouw relaties en seksualiteit. Christenen en kerken in Nederland hebben steun nodig om vanuit de Bijbel hier hun positie in te nemen. Daarbij willen we Bijbelse theologie te vertalen naar de pastorale praktijk.
Wat de deelnemers aan het Bijbels Beraad Man/Vrouw met elkaar verbindt, is het geloof dat de Bijbel het heilige en onfeilbare Woord van God is en daarom ook de uiteindelijke bron en norm voor ons geloof en onze levenswandel. Op grond hiervan erkennen zij het huwelijk exclusief als een levenslang verbond tussen één man en één vrouw.

Het telefoonnummer van God!
Heeft u, heb jij, dringend hulp nodig?
Bel het telefoonnummer van God.
Het nummer is dag en nacht bereikbaar.
Het is net geen 112, maar het lijkt er wel een beetje op.
Het nummer is 333
333, dat kan ieder kind onthouden.
Hoe je dit nummer kunt bellen? U, jij, kunt de aanwijzing en beschrijving vinden in Jeremia 33:3.
Doe het!
En weet dit : De HERE is tot alles in staat!
Grote, machtige en onbegrijpelijke dingen kan en zal Hij doen voor wie tot Hem roepen.
Midden in de angst, ontreddering, zorg, moeite, verdriet, dood en verderf, klinkt deze heerlijke boodschap ook vandaag!
God doet ons weten wat Hij van plan is te doen - een machtige belofte!

Uitvaartbrochure en Uitvaartwensen boekje.
De uitvaartbrochure geeft algemene tips en vermeldt wat de kosten zijn als u de uitvaart vanuit het Baken plaats laat vinden.
Het uitvaartwensenboekje helpt u stapsgewijs door het proces om uw wensen voor uw uitvaart aan te geven.
Denk hierbij aan: Hoe wilt u het condoleren? Wat voor kaart wilt u? Welke liederen? Welke bijbeltekst? enz. enz.
Beide boekjes worden gratis ter beschikking gesteld door de gemeente.
U kunt ze vinden in de folderkast tegen de achtermuur, naast de keuken. Kunt u zelf niet naar de kerk komen, maar wilt u wel een brochure en/of wensenboekje, neem dan contact op met uw pastoraalkernrteam lid.