BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN


Agenda, Nieuws & Informatie Het Baken

Mededelingenblad 2021, Week 18
Mededelingenblad 2021, Week 17

JAARTHEMA 2021-2022 : DIENEN
 • Galaten 5:13
  Dient elkander door de liefde.
 • 1 Thessalonicenzen 1:8-10
  Want uit uw midden heeft het woord des Heren weerklonken niet alleen in Macedonie en Achaje, maar allerwegen is uw geloof, dat zich op God richt, bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.
 • 1 Petrus 2:15-16
  Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen, als vrijen en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods.
 • 1 Petrus 4:10
  Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.

Kerk gesloten gedurende lockdown tot nader bericht.
Kerk gesloten gedurende lockdown tot nader bericht.
We hebben moeten beslissen om de kerk opnieuw te sluiten tot nader bericht. De diensten zullen weer op de website worden geplaatst. Gelukkig is ook de beeldverbinding klaar en zijn de diensten ook via ons YouTube kanaal te zien. Ons besluit is genomen met diverse aspecten in het achterhoofd: de kwetsbaarheid van veel van onze gemeenteleden, maar net zo goed het signaal wat we afgeven naar de rest van Nederland. Door te sluiten, tonen we ons solidair.

Stichting 'Bijbels Beraad M/V'
Stichting 'Bijbels Beraad M/V'
Een brede groep van onder meer predikanten en voorgangers is een nieuw samenwerkingsverband gestart: de stichting 'Bijbels Beraad M/V'. Het is de bedoeling om via internet en bijeenkomsten toerusting te verzorgen over thema's rond huwelijk en gezin. Er zijn veel maatschappelijke discussies rond huwelijk, gezin, geslacht, man-vrouw relaties en seksualiteit. Christenen en kerken in Nederland hebben steun nodig om vanuit de Bijbel hier hun positie in te nemen. Daarbij willen we Bijbelse theologie te vertalen naar de pastorale praktijk.
Wat de deelnemers aan het Bijbels Beraad Man/Vrouw met elkaar verbindt, is het geloof dat de Bijbel het heilige en onfeilbare Woord van God is en daarom ook de uiteindelijke bron en norm voor ons geloof en onze levenswandel. Op grond hiervan erkennen zij het huwelijk exclusief als een levenslang verbond tussen één man en één vrouw.

Het telefoonnummer van God!
Heeft u, heb jij, dringend hulp nodig?
Bel het telefoonnummer van God.
Het nummer is dag en nacht bereikbaar.
Het is net geen 112, maar het lijkt er wel een beetje op.
Het nummer is 333
333, dat kan ieder kind onthouden.
Hoe je dit nummer kunt bellen? U, jij, kunt de aanwijzing en beschrijving vinden in Jeremia 33:3.
Doe het!
En weet dit : De HERE is tot alles in staat!
Grote, machtige en onbegrijpelijke dingen kan en zal Hij doen voor wie tot Hem roepen.
Midden in de angst, ontreddering, zorg, moeite, verdriet, dood en verderf, klinkt deze heerlijke boodschap ook vandaag!
God doet ons weten wat Hij van plan is te doen - een machtige belofte!

Uitvaartbrochure en Uitvaartwensen boekje.
De uitvaartbrochure geeft algemene tips en vermeldt wat de kosten zijn als u de uitvaart vanuit het Baken plaats laat vinden.
Het uitvaartwensenboekje helpt u stapsgewijs door het proces om uw wensen voor uw uitvaart aan te geven.
Denk hierbij aan: Hoe wilt u het condoleren? Wat voor kaart wilt u? Welke liederen? Welke bijbeltekst? enz. enz.
Beide boekjes worden gratis ter beschikking gesteld door de gemeente.
U kunt ze vinden in de folderkast tegen de achtermuur, naast de keuken. Kunt u zelf niet naar de kerk komen, maar wilt u wel een brochure en/of wensenboekje, neem dan contact op met uw pastoraalkernrteam lid.