BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN

Wie is ds. Nijhoff
Shalom!

Wie ben ik?

Mijn naam is Martijn Nijhoff. In 1974 ben ik in Almelo geboren. Sinds juli 2008 mag ik mij de echtgenoot van Marjan noemen en sinds januari 2019 mag ik werken als (parttime) voorganger in Het Baken.

Hoe ben ik voorganger geworden?
Mijn ouders hebben mij gelovig opgevoed, maar toen ik op mijn 18e het huis uit ben gegaan begon het geloof steeds meer op de achtergrond te raken..... tot het eigenlijk geen rol meer speelde in mijn leven. God had echter andere plannen voor mij en in april 2008 heeft Hij mij teruggehaald naar Zijn kudde. Ik ben tot geloof gekomen.... en hoe! Vanaf dat moment was alles anders. Vanaf dat moment is Jezus mijn Heer. In 2011 ben ik begonnen met mijn studie theologie en in juli 2018 heb ik mijn diploma van het Baptisten Seminarium in Amsterdam in ontvangst mogen nemen. Klaar om voor Hem aan de slag te mogen gaan, want ik voel mij door God geroepen om Hem te dienen als voorganger.

Onze wereld, onze tijd & God

We leven in lastige tijden. Steeds meer mensen denken dat ze God niet nodig hebben, dat Hij niet bestaat. Kan ik dat begrijpen? Ja, want zelf heb ik ook een tijd zonder Hem geleefd, gedaan alsof Hij er niet was. Maar Hij is er.... en Hij laat zich kennen in Jezus Christus. Er is geen zoals Hij. Wil je weten wie God is? Kijk dan naar Jezus. Dan zie je dat God liefde is, rechtvaardig en trouw..... en meer dan dat, want God is groter dan wij als mens kunnen bevatten.

Terwijl de mens zich zo vaak afkeert van God, laat Hij de wereld niet los. In Jezus biedt Hij ons eeuwig leven aan. Wat een toekomst wacht hen die Zijn naam kennen! Maar de wereld is nog niet ten einde. We leven in een wereld die vaak zucht onder verdriet en moeiten. Hoe mooi het leven soms ook is, we hoeven maar om ons heen te kijken om te beseffen hoe zwaar het ook kan zijn. Daarom roept God ons op om Zijn Zoon na te volgen en Zijn liefde te tonen aan de wereld. En dat hoeven we niet alleen te doen. Onder leiding van Zijn Heilige Geest is er de gemeente, de kerk. Het lichaam van Christus op aarde. Al die verschillende kerken overal op de wereld. Maar ieder heeft zijn of haar eigen plekje en voor ons mag dit Het Baken in Emmen zijn. Samen, als broeders en zusters, gaan we onderweg. Dat betekent ook samen blij zijn, samen verdrietig. Dus samen huilen, samen lachen. De een tot troost de ander. Dat betekent ook dat de zondagse diensten dit mogen weerspiegelen. Alle facetten van het leven. Soms vreugde, soms verdriet. Maar altijd tot Zijn eer. Hij die is, die was en die komen zal: Jezus Christus. Als gemeenschap proberen wij het evangelie te belichamen, aan de wereld te laten zien wie Jezus is.

En nu?
Via deze weg wil ik u van harte uitnodigen: u bent welkom in Het Baken. Kent U God al? Fantastisch! Zoekt u Hem? Dan wil ik u in het bijzonder uitnodigen. Uit eigen ervaring weet ik: een leven met Hem is zoveel mooier en rijker dan zonder Hem. En het is Jezus Zelf die u roept, want Hij staat ook aan uw deur en Hij klopt. Als u de deur opent, zal Hij ook in uw leven komen.

Tot ziens in Het Baken.

Ds. M. F. Nijhoff
E-mail : voorganger@baptistengemeentehetbaken.nl
Telefoon: 06-38226552
Telefonisch bereikbaar Dinsdag, Woensdag en Donderdag: tussen 09.00 en 19.00 uur
Zaterdag en Zondag: tussen 09.00 en 13.00 uur
Gelieve buiten de genoemde tijden en bovenstaande dagen alleen te bellen bij noodgevallen.