BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN
De Crêche & Zondagsschool

De Crêche (0 tot en met 3 jaar) & Zondagsschool van het Baken
Kerspellaan 2
7824JG EMMEN

De Crêche (0 tot en met 3 jaar)
Op de crêche kunnen de kinderen tijdens de diensten spelen, knutselen, boekjes lezen en kleuren met elkaar. We lezen samen een bijbelverhaaltje of luisteren liedjes en zingen, maken overeenkomstige gebaren en dansen soms met z'n allen mee. Het is altijd erg gezellig. We vinden het erg belangrijk dat de kinderen met plezier naar de crêche komen waarmee ze tevens op jonge leeftijd reeds in aanraking komen met de blijde boodschap.

Halverwege de dienst krijgen we drinken met wat lekkers erbij. Hierbij helpen we elkaar als het even niet lukt.

Ieder jaar mogen we weer nieuwe kinderen verwelkomen op de crêche. Maar ook elk jaar nemen we afscheid van een aantal kinderen die de overstap naar de zondagschool gaan maken. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden (± 4 jaar) mogen kinderen van de crêche al gaan kennismaken met de zondagschool.
De Zondagsschool
Algemeen:
De Zondagschool (na de crêche t/m groep 8 van de basisschool)
De zondagsschool is elke zondagmorgen tijdens de dienst.
Invulling zondagschool: samen met de kinderen bidden, zingen, een Bijbelverhaal lezen en behandelen en een activiteit omtrent het onderwerp van de ochtend. Deze activiteit kan bestaan uit een knutselwerkje, een spel of door er over te praten met elkaar, waarbij geprobeerd wordt om de Bijbelse waarden een centrale plek te geven in het leven van alle dag. Ook met speciale feestdagen proberen we iets leuks te doen, zoals met Kerst, Pasen etc.
Zie ook Bijbelse lesmethode voor kinderen van groep 3 t/m groep 9. naar Kinderwerk : Er op uit!