BAPTISTEN
Gemeente
Het Baken

kerspellaan 2
(wijk Angelslo)
7824 JG
EMMEN

De 60+ groep
De 60+ groep nodigt u uit en beleef het mee!

Bestuursleden zijn :
Annie Bischop (die ook de middagen zal leiden)
Silvia Stegen-Oliveira
Baukje Oosting-Krol
Willy Middel-Bos
Gezinus Krol

De 60+ groep komt elke 3e donderdagmiddag samen.
Er wordt gezongen uit de bundel "Liederen voor de Gemeentezang", er is een korte bijbeloverdenking, meestal verzorgd door Bouke Hofman (emeritus predikant), en er is verder een afwisselend programma bestaande uit koffie drinken (met wat lekkers) en gezellig bijpraten, spelen of een bingo of een quiz, soms sjoelen, een voordracht enz. enz.
De middag begint om 14.30 en is tegen 16.30 uur weer afgelopen. Iedereen (boven de 60) is van harte welkom.

In 2017 hebben we een sedermaaltijd gehouden. Het was een geweldige, fijne en leerzame middag.
Klik voor foto's : SEDERMAALTIJD


Afsluitmiddag
Op donderdag 20 juni sluiten we het seizoen af met een middagje uit naar Museum collectie Brands, Herenstreek 11a in Nieuw-Dordrecht. Daar krijgen we ook een koud en warm Drents buffet. Eerst drinken we daar koffie met iets er bij, daarna een rondleiding met gids en dan het etentje.
We vertrekken vanaf "Het Baken" om 14.30 uur en zullen tussen 17.30 en 18.00 uur weer terug zijn.

Ook in het nieuwe seizoen hopen we weer (vanaf September) elke 3e donderdagmiddag van de maand bij elkaar te komen.

Elke 3e donderdag middag bent u van harte welkom! Aanvang : 14.30 uur